WinkelWatch

Winkel.Watch is een sociaal waarschuwingssysteem voor winkeliers die onderling, in verbinding staan en elkaar met één druk op de knop kunnen waarschuwen wanneer er een calamiteit plaats vindt. Winkeliers kunnen op deze wijze elkaar bijstaan in geval van nood.

Winkeliers krijgen een instructiekaart ‘Wat te doen ingeval van een melding’ deze kan met de politie worden opgesteld.

Directe koppeling met de wijkagent
In overleg met de politie is het mogelijk om de wijkagent belast met het winkelgebied toe te voegen aan het Winkel.Watch waarschuwingssysteem. Deze kan dan direct reageren wanneer een calamiteit oproep door een winkelier via de Winkel.Watch App wordt geactiveerd.

Waarschuwingssysteem
Het Winkel.Watch waarschuwingssysteem wordt geleverd met een centrale winkel unit, een Android mobiele telefoon met displayhouder, twee vaste paniekknoppen en een mobiele paniekknop (Pols/Hals zender). De communicatie is gebaseerd op GSM en Wifi netwerk.

Doormeldingen overval
Doormeldingen vinden plaats via een virtuele meldkamer welke volledig is geautomatiseerd en zorgdraagt voor doormelding naar de Winkel.Watch App. Vanuit de winkel waar een oproep wordt gedaan vind er een stil alarm plaats. Alle aangesloten winkels (en politie) ontvangen middels een alarmsignaal de benodigde informatie welke wordt weergegeven op het display van de Android telefoon.

Doormeldingen AED
Niet elke Winkel.Watch oproep hoeft een overvalmelding te zijn, denk bij voorbeeld aan een klant die onwel wordt in de winkel. Bij het winkel.Watch pakket kan dan ook optioneel een AED oproep knop worden toegevoegd, zodat bij een medische calamiteit een AED snel ter plaatse kan zijn.